Ang mga títik na F, J, V, at Z ay napakaimportante dahil ang mga tunóg na ito ay matatagpuan sa mga wika tulad ng Ifugaw at Ivatan.Ito ang mga halimbawa ng mga bagong titik: Bago ang panahon ng pananakop ng mga Kastilà sa Pilipinas, karamihan sa mga wika sa Pilipinas ay tatlong patínig /a/ /i/, at /u/.Ang isa sa mga ito ay ang Mëranaw, na dating binabaybay nang Maranao at Meranao.

The Boards in the BIR and the BOC are composed of the Secretary of the Department of Finance (DOF) or his/her Undersecretary, the Secretary of the Department of Budget and Management (DBM) or his/her Undersecretary, the Director General of the National Economic Development Authority (NEDA) or his/her Deputy Director General, the Commissioners of the BIR and the BOC or their Deputy Commissioners, two representatives from the rank-and-file employees and a representative from the officials nominated by their recognized organization.

Any incentive or reward is taken from the fund and allocated to the BIR and the BOC in proportion to their contribution in the excess collection of the targeted amount of tax revenue.

Sa kalagitnaan ng siglong itó ay nadagdagan at kalayunang nabawasan.

Sa paglabas ng Ortograpiyang Pambansa noong 2014, ang dating 8 titik na hindi pa naidagdag ay sa ngayong pinangalanang opisyal. Ito ay isang malaking hakbang na idagdag ang mga titik na ito upang gawing modernisado ang sistemang panulat na ito at upang mapangalagaan ang mga katutubong wikà sa Pilipinas.

Ang ilan sa mga ito ay ang Makabagong Balarilang Filipino (1977;2003) nina Santiago at Tiangco at ang Makabagong Gramar ng Filipino (1992;1999) ni Lydia Gonzales-Garcia.

Simula dekada 70 ay may mga naglabasan nang balarila na nagmumungkahi ng pagbabago sa Balarila ng Wikang Pambansa. The Fund is sourced from the collection of the BIR and the BOC in excess of their revenue targets for the year, as determined by the Development Budget and Coordinating Committee (DBCC). The law intends to encourage BIR and BOC officials and employees to exceed their revenue targets by providing a system of rewards and sanctions through the creation of a Rewards and Incentives Fund (Fund) and a Revenue Performance Evaluation Board (Board).Mula sa paggawa ng ABAKADA, ipinakilala na ni Lope K. Ito ay ang mga Palihis (´), Paiwà (`), at Pakupyâ (^) na nilalagay sa ibabaw ng mga patinig.Ang tuldik na pahilis (´) na sumisimbolo sa diin at/o habà, ang tuldik na paiwa (`), ay sumisimbolo sa impit na tunog at ang tuldik na pakupya (^) na sumisimbolo sa impit na tunog at diin.Noóng taong 2014, ang Komisyon sa Wikang Filipino ay naglabás ng bágong patnubay para sa ortograpíya na sasagot sa mga dáting suliranin ukol sa kung papaano ikakatawán ang mga tunóg sa mga pilíng wikà at dayalekto sa Pilipinas.